media
08.02.2018

Bielkoviny

Názov pochádza z gréckeho slova protos, čo znamená prvé, najdôležitejšie miesto. Bielkoviny sú základné zlúčeniny živočíšnej hmoty, sú hlavným štrukturálnym materiálom buniek, nositeľmi celého radu špecifických funkcií, ktoré nie sú nahraditeľné inými látkami.Ľudia nemajú schopnosť syntetizovať proteíny zo základných substrátov ( voda, CO2 a iné ), ako rastliny a preto sú odkázaní na príjem rastlinných alebo iných bielkovín ktoré v procese trávenia hydrolizujú na základe zložky, t.j. aminokyseliny, z ktorých budujú vlastne špecifické bielkoviny. Bielkoviny sú teda vysokomolekulové organické látky zložené z aminokyselín a amidov, ktoré sú navzájom pospájané peptidickou väzbou. Kvalita bielkovín: Okrem množstva skonzumovaných bielkovín je veľmi dôležitá aj ich kvalita, ktorá závisí od efektívneho využitia prijatých proteínov v tele a zloženia aminokyselín. Bielkoviny v tele obsahujú 20 aminokyselín, ktoré sa delia na tzv. Esenciálne (organizmus ich nedokáže vytvoriť sám a treba mu ich dodať ) a neesenciálne (organizmus si ich vytvára sám )
Čítať viac
08.02.2018
Bielkoviny
19.05.2016
Bielkoviny v strave
04.05.2016
Bielkoviny - Proteiny