media

Pri darovaní krvi sa organizmus ochudobní o cca 400-500 ml krvi, čo u priemerného zdravého jedinca predstavuje asi 10% jej celkového objemu. Z toho pripadá približne polovica na červené krvinky, druhá na plazmu. Chýbajúci objem krvi sa pri normálnom pitnom režime znormalizuje v priebehu niekoľkých hodín. Doplnením objemu vodou sa ostatné zložky krvi prechodne zriedia. Zníženie koncentrácie elektrolytov, glukózy, bielkovín a ostatných zložiek krvi s výnimkou červených krviniek nemá na jej funkcie zásadný vplyv a navyše sa pomerne rýchlo normalizuje. Iná situácia je však v prípade červených krviniek, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri transporte kyslíka z pľúc do pracujúcich svalov. Pokles ich množstva znamená, že ich hlavná zložka, hemoglobín, bude schopná naviazať v pľúcach menej kyslíka a menej ho aj transportovať do periférie. Za normálnych okolností sa v pokoji takéto zníženie transportnej kapacity neprejaví. Na druhej strane, pri dlhšie trvajúcom intenzívnom zaťažení, kde je tvorba energie za účasti kyslíka rozhodujúcim zdrojom energie, môže byť jeho obmedzená dostupnosť v pracujúcich svaloch príčinou zhoršenia podávaného výkonu.

Ako ukázali vedecké sledovania už pred viac ako 30 rokmi, takéto zhoršenie vytrvalostného výkonu po odbere 500ml krvi môže dosahovať až 10%. Organizmus sa snaží nahradiť odobrané červené krvinky ich zvýšenou novotvorbou v kostnej dreni. Tento proces je však relatívne pomalý, takže kompletná normalizácia počtu červených krviniek, resp. Koncentrácie hemoglobínu trvá takmer 3 týždne. Až po tejto dobe možno očakávať úplnú obnovu vytrvalostnej výkonnosti.